asgedet tesfa yohannes

 • signed Stop Deporting Eritreans from the USA via 2017-11-27 23:42:09 -0800
  Stop Deporting Eritreans From USA

  Stop Deporting Eritreans from the USA

  183 signatures

  ሕጹጽ ሓበሬታን አቃልቦን ዘድልዮ ጉዳይ!

  ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ 700 ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ንኽትሶጉግ አብ ምድላው ስለ ዘላ ኩልና ግዱሳት ኤርትራውያንን ካልኦት ተጣበቅቲ ሰብአዊ መሰላትን ነዛ ጽሕፍቲ ብግሊ : ብኮሚዩኒቲ: ብውድብ: ብማሕበር ይኹን ብኻልእ ዝጥዕመናን ንኽእሎን ከምኡ ውን ብአካል ናብ ቤት ጽሕፈቶም ኬድና አውያትና ክንገልጽ ንዳሎ።
  የሕዋትናን አሓትናን ድሕሪ ምምላስ ዝመጽእ ሳዕቤን ብምርዳእ ንድሕነቶም ንጉየ።

  ጽሑፍ ዝስደደሎም ኣካላትን ሓለፍትን እዞ ዝስዕቡ ይኾኑ።

  1. Your state senator (ናብ ስቴት ሰኔተር)
  2. Your state House of Representatives (ናብ ስቴት ኮንግረስ)
  3. Department of Homeland security (ናብ ሆምላንድ ሰኩሪትይ ኦፊስ)

  4. State Department (ስቴት ደፓርትመንት)
  5. USCIS office (ኢሚግሬሽን ኦፊስ)

  ነዛ ተጻሒፋ ዘላ ወረቀት  ከነረክብ ከሙ ውን ብኣካል ናብ ኦፊሶም ብምካድ ከነዛርቦም ምሕታት።
  ናትና ሰኔተርን ኮንግረስን መን ሙኻኑ ንምፍላጥን ሓበሬታንምርካብን ኣብዛ ሊንክ ህረሙ
  Individuals can identify their members of Congress on the Internet by entering their street addresses at https://www.govtrack.us/congress/members .
  Below is drafted letter ( ዝስደድ ጽሑፍ እዛ አብ ታሕቲ ዘላ እያ)

  STOP ERITREAN DEPORTATIONS NOW!  

  We – Americans of Eritrean descent – are calling for the U.S. government to save 700 of our fellow Eritreans who are here in America from imminent torture or death at the hands of the brutal, dictatorial regime that rules Eritrea.  On September 13, 2017, the Department of Homeland Security (DHS) issued a directive to expedite the deportation of approximately 700 Eritreans from the U.S.  Those 700 – mostly law-abiding residents, appear to be at immediate risk of being sent home to Eritrea, where we believe they would face torture, long-term imprisonment, or murder by the regime.  

  Eritrea:  The Police State  

  Eritrea is a small country in the Horn of Africa.  It is a police state, and it is widely referred to as "the North Korea of Africa."  Its government's merciless brutality toward its citizens has been documented and denounced by the U.S. State Department, the United Nations, and many major human rights organizations.  Citizens live in constant fear of surveillance, arbitrary arrest, torture, malnutrition, detention within a gulag of underground prisons, and indefinite military service under slave-like conditions.  Citizens who are deported from other countries are at particular peril.  We wish to voice our fears on behalf of the 700 in the U.S.A, and to implore the U.S. government to halt any deportations until Eritrea

  becomes safe for the individuals to return.  

  Why Deportation?  

  The 700 here are under final removal orders issued by American immigration courts.  To our knowledge, few are under those orders for having committed crimes here.  Instead, many or most had applied in good faith for asylum in the U.S., but they had merely lost their asylum claims.  Often they failed their cases because they lacked legal counsel because the immigration judges did not understand the dire state of human rights in Eritrea or both.  In recent years, few Eritreans have been deported from the U.S.  The reason appears to have been that the Eritrean government had refused to cooperate with the deportations – specifically, had refused to issue travel documents to the individuals under final removal orders.  In the September 13 directive, DHS sought to remedy that situation by causing the State Department to issue a broad ban on in-bound visas from Eritrea to the U.S., as a means of pressuring the Eritrean regime to issue the travel documents for out-bound deportees.  

  Why Eritrea?

  Eleven additional countries have also refused to issue travel papers for U.S. deportees.  But DHS chose to place visa restrictions on only four of them, including Eritrea, and to press for Eritrean deportations, apparently without considering the horrors that would likely befall those deported to Eritrea.  We do not object to the ban on in-bound visas.  But we fervently, and with broken hearts, object to Eritreans being deported to an excruciating fate.  

  We urge members of Congress to use all influence they may have to cause DHS and ICE to halt the deportation of Eritreans until that country is safe – especially Eritreans whose only shortcoming here is that their asylum claims were denied.  

  PLEASE HELP SAVE THE ERITREAN 700!

  Add signature

 • signed Petition Israel 2017-02-21 10:32:19 -0800

  Petition

  1,421 signatures

   

              PETITION TO THE ISRAELI GOVERNMENT

  STOP DEPORTING ERITREAN REFUGEES TO RWANDA AND UGANDA

  WE CALL ON ISRAEL TO RESPECT THE RIGHTS OF THE ERITREAN REFUGEES

  THIS IS AN URGENT PLEA TO ALL ERITREANS TO SUPPORT OUR PEOPLE IN ISRAEL TO STOP THIS NEW UNJUST LAW AND TO GET THEIR HUMANE RIGHTS BY SIGING THE PETITION NOW

   

  The Knesset last week approved an amendment to the law concerning illegal entry into Israel. Now, African asylum seekers will receive only 80 percent of their salary, with their employer paying the remaining 20 percent – along with a 16-percent levy – to the government. This money will then be held in escrow and the asylum seeker will only receive it when he leaves Israel. And if he does not leave on a specified date, the money will be confiscated by the state.

   

  The UN Refugee Convention prohibits Israel from returning them to their home countries, where their freedom and safety would be jeopardized. To overcome this problem, Israel invented the trick of “enforced voluntary return.” Hundreds of millions of shekels were invested in the Holot detention center, whose purpose is to break the asylum seekers’ spirits so they will sign a form consenting to return to their dangerous homelands.

  Eritrea is a closed state, dubbed the North Korea of Africa, is driving the country into complete isolation. With thousands of political prisoners, severe cases of torture, and the vast majority of the population being subject to forced military conscription and labour for an indefinite period of time, Eritrea has become one of the top refugee producing countries. From those fleeing, many are falling victim of the global human trafficking and organ trade, often with the active involvement of Eritrea’s military officials.

  Young Eritreans trying to escape the country's mandatory and indefinite national service program, go through the Sinai desert and seek refuge in Israel. Over 35,000 Eritreans are denied asylum status rights according to the UN Refugee Convention and are being held in an immigration detention camp in the Negev Desert called Holot. They are given three options, 1. stay indefinitely in the camp, 2. go back to Eritrea, the country they had fled from, or 3. they could agree to take $3,500 and depart secretly for a third country, namely Uganda and Rwanda, and this is against international law.

  Those arriving in Uganda or Rwanda are not afforded any further rights, because they weren't coming from a war zone, but from a "safe" country that had promised under international law to uphold the rights of refugees. 

  They are given $3,500 , a travel document and a single-entry visa to Rwanda or Uganda, both issued in Israel - were immediately confiscated at Kigali or Entebbe airport. Once they arrive, they become victims of human trafficking.

  Eritreans running away from the brutal dictatorship and headed to Israel risking their lives by crossing the sinai desert seeking refuge in Israel, but what they are going through is a nightmare.

  Just a reminder to the Israeli government and people, the Eritrean people in their humble history have the tradition to  stand with the truth. Eritreans believed in the Israeli homeland, and to attest that we will mention the following  history.

  During the struggle of Israelis for their homeland the late prime minister Shamir was in Eritrea in the late forties. the British soldiers were trying to arrest him. Our fathers did not allow that to happen and were able to keep Mr.Shamir in hiding and then leave the country safely. We always believe that Israelis as our brothers.

  We are pleading to the Israel government, people of Israel, to understand our plight and suffering our Eritrean people are going through. All of  these shall pass one day and we will remember our friends that gave us shelter when we needed them. 

  The State of Israel was one of the first to sign the Refugee Convention. If the State of Israel does not intend to respect the refugee convention, transfer the treatment of our asylum requests to the UNHCR. 

   

  We are Eritreans living and have citizenship in the following countries.

  USA, European Union,  Australia and Eritreans in all African countries are demanding from the Israeli government :

    

  1. Should abide by the UN Refugee Convention that Israel is a signatory.
  2. Give their cases to the UNHCR
  3. Release the Eritrean refugees from the detention camp “Holot” which is similar to a concentration camp.
  4. Stop deporting Eritrean refugees to Rwanda and Uganda illegally.   

   

  If the Israel government keeps mistreating the Eritrean and African refugees...

  1. We will hold demonstrations outside Israel Embassies in the USA and worldwide until our demands are met.
  2. We will involve the Pan African Movements in the USA and World Wide.
  3. We will educate all but specially the black people in Africa and African American in the USA of all the discrimination of our fellow Eritreans and Africans throughout Israel.

   “Do not oppress the stranger, for you know the soul of the stranger, having yourselves been strangers in the land of Egypt” (Exodus 23:9) 

   ALL ERITREANS IN THE DIASPORA and Black People Worldwide STAND IN SOLIDARITY WITH THE ERITREANS REFUGEES IN ISRAEL.

   EritreansInIsraelDemo.jpg

  eritrean-refugees-leave-camp-isreal_-_Copy.jpg

   

  Add signature

 • signed up on Join 2017-09-28 19:03:17 -0700